Wmo 2015: het voorbeeld van Kees

Kees is 22 jaar. Hij heeft een licht verstandelijke beperking.

Kees heeft vroeger op een school voor moeilijk lerende kinderen (MLK) gezeten.
Hij is gekeurd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) toen hij 18 jaar werd.

Zij hebben gezegd dat Kees zou kunnen werken in een beschutte werkomgeving, de sociale werkplaats. Kees staat op de wachtlijst van de sociale werkplaats en doet vrijwilligerswerk in een kinderboerderij.

Kees huurt zijn eigen flatje.
Hij krijgt drie keer per week bezoek van een begeleider van de zorgorganisatie.

De begeleider helpt hem met de administratie, boodschappen doen, kijken of Kees wel goed voor zichzelf zorgt, op tijd zijn was doet. Ook helpt zij Kees bij lastige gesprekken. En ze vertelt hem dat hij zijn muziek niet te hard moet zetten omdat de buren anders klagen.

Een huishoudelijke hulp van de Wmo komt twee keer in de week om zijn flat schoon te maken.
Ook zij houdt een oogje in het zeil.

Kees gaat twee keer in de week bij zijn moeder eten.
Af en toe gaat hij een weekend bij zijn zus logeren.
Kees bezoekt één keer in de week het steunpunt van de instelling.
Dan komen de andere mensen die begeleid wonen ook langs.
Ze doen een spelletje of krijgen informatie.
Laatst volgde Kees een cursus EHBO in het steunpunt.
Als er een probleem is, kan Kees altijd even het steunpunt bellen.
Zij geven advies of maken een afspraak om een keer extra langs te komen.

Klik voor meer informatie over de Wmo 2015: