Wmo 2015: wat is er veranderd?

Wat is er precies veranderd in de Wmo 2015? Welke rol heeft de gemeente hierin? En wat kun jij zelf doen? Hieronder lees je er meer over, in eenvoudige taal:

 • In de nieuwe Wmo moeten gemeenten er nog meer voor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
   
 • Gemeenten moeten mensen met een beperking passende ondersteuning bieden in het dagelijks leven. De maatwerkvoorziening is nieuw in de nieuwe Wmo.
 • Eerst moesten mensen voor begeleiding (om meer zelfredzaam te zijn) bij de AWBZ zijn.
  Met de nieuwe Wmo regelt de gemeente de begeleiding. Bijvoorbeeld begeleiding bij het bijhouden van de financiën, maar ook woonbegeleiding.
   
 • De gemeente moet ook meer aandacht besteden aan familieleden of bekenden die jou ondersteunen. Dat noem je: mantelzorgers.
  En dan vooral aan hoe je mantelzorgers kunt ondersteunen. Zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld dat er iemand is die het werk over kan nemen als de mantelzorger vakantie nodig heeft.
  Hier moet de gemeente regels en afspraken voor maken.
   
 • Gemeenten kunnen de ondersteuning regelen via zorgaanbieders. Daar maken zij afspraken mee. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Gemeenten gaan dat allemaal op hun eigen manier regelen. Tijdens het gesprek kan je daar informatie over krijgen.
   
 • In de nieuwe Wmo staat dat gemeenten er wel voor moeten zorgen dat de ondersteuning goed is. En dat jij kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden.
  De gemeente moet jou ook vragen wat je er van vindt.
 • Medezeggenschap van burgers is ook in de nieuwe Wmo belangrijk. 
  Burgers moeten kunnen meepraten en advies kunnen geven over het Wmo-beleid dat de gemeente maakt.
  In de nieuwe Wmo staat dat burgers hier goede ondersteuning bij moeten krijgen.

Klik voor meer informatie over de Wmo 2015: